Global impact in urban deltas

Element

Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototype op watergebied? En wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? Dan biedt de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en NGO’s.

De subsidieregeling is onderdeel van het Partners voor Water (PvW) 2016-2021 programma. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Opdrachtgever

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.

De regeling vergroot de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector. De regeling levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.